Vragen

Veel gestelde vragen


Omdat wij ontevreden zijn over de huidige internetvoorzieningen en de reguliere internet bedrijven geen glasvezel willen aanleggen (we wonen in een onrendabel gebied).

Een draadloos netwerk is snel inzetbaar, oplevering van een volledig operationele verbinding bij u thuis kan binnen enkele uren gerealiseerd worden. Een draadloos netwerk is betrouwbaar, de beschikbaarheid van een straalverbinding is gelijkwaardig aan die van traditionele bekabelde technieken.

Er is centraal in het dorp een mast geplaatst met bijbehorende systeemkasten. Op de mast wordt een ontvangstantenne geplaatst die het signaal vanuit Deventer opvangt. In de mast zijn ook rondom 6 zendantennes geplaatst. Dit alles wordt verzorgd door TWS uit Twello (zie www.tws-groep.nl).

De zendantenne heeft qua zendbereik een straal van maximaal 10 km. Vooralsnog gaan we uit van een bereik van circa 4 kilometer. Een ieder die binnen het bereik ligt kan aangesloten worden, voorwaarde hiervoor is dat men een goede zichtverbinding met de mast heeft.

Bij de deelnemers thuis wordt een ontvangstantenne geplaatst (incl. bevestigingsmateriaal en maximaal 15 mtr. UTP kabel). De afstand tussen ontvanger en voeding moet zo kort mogelijk worden gehouden, de ontvanger krijgt namelijk spanning via de UTP kabel. De afstanden tussen ontvanger, routers en computers mogen groot zijn. Voorbeeld van ontvangsantenne:

ontvangsantenne 1

In eerste instantie boden we 1 abonnement aan: 41 euro per maand voor 20 Mbps. Per maart 2016 hebben we de keuze mogelijkheden uitgebreid, zie bij aanmelden. Voor de installatie rekenen we éénmalig 180 euro. Het incasseren van het maandelijkse abonnementsgeld wordt verzorgd via automatische incasso.
Een goede zichtverbinding is belangrijk, maar een vrije zichtverbinding is niet noodzakelijk. Daarom is het installeren van de ontvanger onderdeel van onze werkzaamheden. Bij het installeren kijken we naar de ontvangst die er is, en afhankelijk daarvan kunnen we kiezen tussen meerdere opties:

  1. Een kleine ontvanger rechtstreeks op de gevel plaatsen;
  2. Een kleine muurbeugel met ontvanger aan bijv. de schoorsteen of dakkapel plaatsen;
  3. Gebruik maken van een grotere ontvanger met een sterkere ontvangst;
  4. Gebruik maken van een (bestaande of nieuwe) mast naast de woning (op kosten van de deelnemer).

Toen we augustus 2014 zijn begonnen hebben we eerst geïnformeerd naar de status van SallandGlas, daar leek geen actie te zijn. Naar aanleiding van ons initiatief is er met Plaatselijk Belang gesproken en hebben we besloten om te wachten op SallandGlas. Uiteindelijk bleek slechts 30% interesse te hebben (mede vanwege de hoge aansluitkosten van 2.500 euro). Medio 2015 zijn wij weer aan de slag gegaan. Ondertussen heeft SallandGlas zich aangesloten bij het Cogas/CIF initiatief. Dat lijkt rooskleurig, maar ook daar moet 50% mee doen en wordt er levenslang een bedrag van 10 € per maand gevraagd voor de aansluitkosten. Ook is het maar de vraag of Welsum (we liggen achter de IJssel) binnen het 96% gebied valt dat standaard aangesloten zal gaan worden.

Status per maart 2016: CIF heeft aangegeven dat Welsum en Marle NIET meegenomen worden in het Sallandglas traject. Wel kan het Gelderse initiatief mogelijk in de toekomst glasvezel in Welsum en Marle gaan realiseren. De gesprekken daarover moeten nog beginnen. De eerste paar jaar is glasvezel in Welsum dus niet aan de orde.

Status per mei 2018: Inventarisatie glasvezel in het Gelderse buitengebied loopt. Er wordt aangegeven dat alles per eind 2019 operationeel zou kunnen zijn. Nu horen we dat al vele vele jaren (wij volgen dit al sinds 2012!) maar hopelijk is het nu ook echt waar. We hebben wel besloten om een 1-jarig abonnement te gaan aanbieden. Dan kunnen de mensen die echt noodzaak hebben voor snel internet er alvast aan wennen!

Neen, TWS is een bedrijf dat over de gehele wereld dit soort verbindingen aanlegt (zie www.tws-groep.nl). Een van de partijen zijn aandelenhandelaars die supersnel (binnen milliseconden) willen reageren op beursontwikkelingen. Als het daar lukt, dan moet het hier ook lukken.
Neen, draadloos internet is wereldwijd het meest gebruikte systeem voor data verbindingen. In heel Nederland zijn meerdere initatieven op dit vlak. Vlakbij is er www.beekmaninternet.nl (al orde 5 jaar actief in Beemte Broekland) en verderweg is er www.denhornonline.nl (al ruim 10 jaar actief). Beiden hebben ons geholpen bij onze voorbereidingen.
Neen, wij zeggen de bestaande internet abonnomenten niet op. Het is aan de gebruikers zelf om dat te regelen.
Neen, indien je een generiek email account (zoals @gmail.com of @hotmail.com) hebt dan kan dat natuurlijk blijven bestaan. Maak je gebruik van een email account van je provider (zoals @kpnplanet.nl of @xs4all.nl) dan dien je dit zelf te wijzigen (als je tenminste je bestaande internetverbinding opheft). Andere optie is dat men bij zijn huidige provider een “service pack” aanvraagt, waarbij het email adres behouden blijft.
Dat zit niet standaard in onze aanbieding, maar het is wel altijd mogelijk om zelf een VOIP abonnement te nemen.
Men kan natuurlijk altijd streamen (bv. Netflix). Maar we hebben geen standaard TV pakket. We hebben er bewust voor gekozen om eerst de internetverbinding te realiseren. Nadien kunnen we bekijken wat voor TV diensten aangeboden kunnen worden. Als we TV gaan aanbieden dan moet de zendcapaciteit opgehoogd worden, de apparatuur is daarvoor geschikt. Als er voldoende mensen interesse hebben kunnen we dit realiseren!

Status per mei 2018: TV via Internet staat jammer genoeg nog in de kinderschoenen. NLZiet is momenteel de beste oplossing voor Nederlandse zenders, overige zenders via internet is nog in ontwikkeling.

De grootste kostenpost die gemaakt wordt is de centrale mast met alle apparatuur eromheen. Deze investering wordt in 5 jaar afgeschreven. Na 5 jaar, zullen de kosten, als we voldoende deelnemers hebben die 5 jaar bijgedragen hebben, fors kunnen dalen.  We hebben gekozen voor 5 jaar om daarmee de maandelijkse kosten zo laag mogelijk te houden. Diegene die kiezen voor een 3-jarig abonnement betalen een hoger maandtarief.

Status per mei 2018: nu ook een 1-jarig abonnement.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden
Ja, als er maar een goede zichtverbinding gerealiseerd kan worden. Ondertussen hebben we op enkele plekken tussenmasten staan waardoor we een groter bereik hebben.
Wij plaatsen de ontvangstantenne en brengen de UTP kabel naar binnen. Op de router kunnen/zullen wij het aan u toegewezen IP adres instellen. Overige aanpassingen dienen door u zelf gedaan te worden of kunnen tegen extra kosten door de installateur uitgevoerd worden.
Neen, wij wijzen iedereen een IP adres toe en kunnen alleen monitoren hoeveel data er afgenomen wordt en niet welke sites bezocht worden. De provider achter TWS is wel wettelijk verplicht om internet informatie op te slaan, maar deze kan alleen op rechterlijk bevel ingezien worden (dit is identiek als bij andere internetproviders).
Het signaal dat vanuit Deventer naar de centrale mast wordt gezonden wordt verdeeld onder alle gebruikers. De Fair Use Policy zorgt ervoor dat er niet enkele gebruikers kunnen zijn die de volle bandbreedte wegkapen voor de rest. Daarvoor wordt het gemiddelde berekend van alle afnemers. Het gebruik mag 10x zoveel dataverkeer zijn als dat gemiddelde (zie de algemene voorwaarden).
Zolang iedereen binnen de Fair Use Policy blijft niet.
Waarschijnlijk wel. Voorwaarden is dat 1) men de inlogcode voor de router heeft en 2) er voor de WAN verbinding een vast IP adres ingesteld kan worden. Bij het aansluiten zullen we controleren of uw router functioneert. Indien dit niet het geval is zal u zelf een nieuwe router moeten aanschaffen (we hebben er zelf een aantal op voorraad).
Indien er sprake is van een storing bij het uitzendende deel van internet (dat is tot en met de ontvanger bij u aan huis) dan wordt dat opgemerkt door TWS (zij hebben 24/7 uur controle daarop). Waarschijnlijk detecteren zij een storing eerder dan u!

Zie www.tws-groep.nl : “Ondanks de zeer hoge up-time-garanties kunnen storingen op de verbindingen optreden. Voor het efficiënt en snel verhelpen van storingen beschikt TWS over een eigen NOC (Network Operations Center). Dit NOC monitort de verbindingen bij klanten op afstand. Al naar gelang de Service Level Agreement (SLA), kan er tot 24×7 gemonitord en/of geacteerd worden. Bij mogelijke storingen hebben de NOC engineers de mogelijkheid om de verbinding te analyseren en waar mogelijk ook aan te passen aan (tijdelijk) gewijzigde omstandigheden. Hiernaast wordt de on-call engineer op de hoogte gebracht van de storing. Indien de functionaliteit van de verbinding op afstand niet direct kan worden hersteld, gaat de on-call engineer onderweg om de Storing te verhelpen. Deze engineer staat 24×7 paraat en is uitgerust met alles wat nodig is om de verbinding weer operationeel te krijgen.

Indien er sprake is van een storing aan de apparatuur bij u thuis (ontvanger, modem, router, computer) dan kunt u contact opnemen met Aalberts installatie techniek Oene (0578) 64 12 94. Zij zullen eerst controleren of de storing mogelijk bij het uitzendende deel ligt. Indien de storing niet de ontvangstantenne betreft (op de ontvanger zit 2 jaar garantie), zullen de herstelkosten bij u in rekening gebracht worden door Aalbers.

Voor overige vragen kunt u een mail sturen aan info@ijsselonline.nl (reactie binnen 2 dagen).

Bedrijven kunnen desgewenst een factuur met BTW ontvangen. IJsselonline houdt maandelijks het bedrag in, maar zal per jaar een factuur opstellen.
Neen, dat is niet het geval. Maar, dat is het ook nooit bij een glasvezel verbinding. Bij de meeste deelnemers zal het wel standaard 20 Mbps zijn, maar dat is mede afhankelijk van de kwaliteit van de zichtverbinding. Daarom voeren wij de installatie uit en controleren dan uw internetsnelheid. Tijdens piekmomenten, als toevallig meerdere groot afnemers (maar wel binnen de FUP) actief zijn kan het signaal afnemen.